Χρονισμός κινητήρα, το πιο σημαντικό κομμάτι της μηχανής. Εδώ η ποιότητα είναι πάρα πολύ υψηλή σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα κορυφαίων κατασκευαστών.